Instalace systémů nuceného větrání s použitím tvarovek bez gumového těsnění

Instalace systémů nuceného větrání s použitím tvarovek bez gumového těsnění

V předchozím článku jsme Vám popsali základní pravidla pro montáž a výhody systému rozvodů nuceného větrání při použití tvarovek s těsnícími gumovými břity. V dnešním článku se budeme věnovat instalaci systému s tvarovkami bez gumového těsnění.

článek1

        
Tento způsob instalace je stále velmi populární, především kvůli menší náročnosti na řezání SPIRO trubek a na výrobní tolerance jednotlivých komponentů. Rozhodně to ale neznamená, že správně nainstalovaný systém s tvarovkami bez gumového těsnění je horší než systém s gumovými břity.

Instalace rozvodu

  • Po důkladném zaměření délky jednotlivých částí systému je možné řezat SPIRO potrubí

úhlovou bruskou – nezapomeňte vždy na odstranit otřepu, řezaná hrana je velmi ostrá.

  • Jednotlivé tvarovky spojujeme s potrubím samovývrtnými šrouby (TEX) nebo nýty. Použijte vždy minimálně 3 ks na spoj (u větších průměrů 4 ks)
  • Pro dosažení maximální těsnosti (a tedy i funkčnosti) systému doporučujeme spoje utěsnit elastickým (akrylovým tmelem) a následně přelepit al. páskou.
  • U objímek doporučujeme max. vzdálenost 2 000 mm. Ideálně umísťujte objímky poblíž spojů. U rozvodů s průměrem nad 400 mm nezapomeňte použít 2 ks závitové tyče (nepoužívejte středový závěs na objímce). Předejte tím zbytečným případným škodám a nebezpečí vytržení objímky ze závitové tyče.                                                                                                                  

článek2

Spojování Tvarovek s potrubím

I u tohoto systému platí stejná pravidla jako tvarovek s gumovým břitem.

 

Nezapomeňte, že Vámi instalovaný systém rozvodů nuceného větrání bude těsný podle toho, jak precizně jej zkompletujete!!!