Novinky

Instalace systémů nuceného větrání s použitím tvarovek bez gumového těsnění

Instalace systémů nuceného větrání s použitím tvarovek bez gumového těsnění

V předchozím článku jsme Vám popsali základní pravidla pro montáž a výhody systému rozvodů nuceného větrání při použití tvarovek s těsnícími gumovými břity. V dnešním článku se budeme věnovat instalaci systému s tvarovkami bez gumového těsnění.

článek1

        
Tento způsob instalace je stále velmi populární, především kvůli menší náročnosti na řezání SPIRO trubek a na výrobní tolerance jednotlivých komponentů. Rozhodně to ale neznamená, že správně nainstalovaný systém s tvarovkami bez gumového těsnění je horší než systém s gumovými břity.

Instalace rozvodu

 • Po důkladném zaměření délky jednotlivých částí systému je možné řezat SPIRO potrubí

úhlovou bruskou – nezapomeňte vždy na odstranit otřepu, řezaná hrana je velmi ostrá.

 • Jednotlivé tvarovky spojujeme s potrubím samovývrtnými šrouby (TEX) nebo nýty. Použijte vždy minimálně 3 ks na spoj (u větších průměrů 4 ks)
 • Pro dosažení maximální těsnosti (a tedy i funkčnosti) systému doporučujeme spoje utěsnit elastickým (akrylovým tmelem) a následně přelepit al. páskou.
 • U objímek doporučujeme max. vzdálenost 2 000 mm. Ideálně umísťujte objímky poblíž spojů. U rozvodů s průměrem nad 400 mm nezapomeňte použít 2 ks závitové tyče (nepoužívejte středový závěs na objímce). Předejte tím zbytečným případným škodám a nebezpečí vytržení objímky ze závitové tyče.                                                                                                                  

článek2

Spojování Tvarovek s potrubím

I u tohoto systému platí stejná pravidla jako tvarovek s gumovým břitem.

 

Nezapomeňte, že Vámi instalovaný systém rozvodů nuceného větrání bude těsný podle toho, jak precizně jej zkompletujete!!!

Rozvody nuceného větrání bytů a rodinných domů  - SPIRO systém Lindab Safe Click

Rozvody nuceného větrání bytů a rodinných domů  - SPIRO systém Lindab Safe Click

 Možností, jak vyřešit systém nuceného větrání v bytech a rodinných domech je celá řada. Pro mnohé z možných koncových uživatelů může být obtížné orientovat se v záplavě nabídek, toho „nejlepšího řešení“. V následujících článcích, bychom Vám rádi přinesli základní informace pro snadnější orientaci.

V dnešním článku se budeme věnovat rozvodům ze SPIRO trubek a tvarovek, konkrétně systému Lindab Safe Click, který nabízíme v našem e-shopu cb-vzduchotechnika.cz.

Obrázek č.1 - Safe Click

Systém rozvodů ze SPIRO trubek a tvarovek je známý a populární. Přesto lze i v tomto řešení použít komponenty, které mají „přidanou hodnotu“ a v konečném výsledku s nimi lze jednoduše a pohodlně vytvořit systém, který splňuje veškeré požadavky na systémy rozvodů nuceného větrání, především na těsnost. To vše bez nutnosti utrácet zbytečně vysoké částky.

Způsob instalace systému

 Zcela zásadním předpokladem pro těsnost celého systému Lindab Safe Click je použití komponentů výhradně od tohoto výrobce. Jedině tak lze zaručit dodržení rozměrů jednotlivých komponentů a následnou těsnost při jejich spojení. V následujícím videu uvidíte všechny základní kroky při kompletaci systému. Včetně případného rozebírání jednotlivých spojů.

Základní pravidla při instalaci systému Lindab Safe Click

 1. SPIRO trubky není doporučeno řezat úhlovou bruskou (tu použije pouze na přeříznutí stáčených falců, zde je nutné odstranit otřepy). Použijte elektrické nůžky na plech, které udělají rovný střih bez otřepů.
 2. Poté, co jste si jednotlivé části systému zkušebně sestavili (kontrola správné délky potrubí mezi jednotlivými SPIRO tvarovkami), použijte kleště a po obvodu SPIRO trubky udělejte předepsaný počet noků.
  Obrázek č.2 - kleště CSCP
 3. Samotné spojení tvarovky a potrubím s noky je velmi jednoduché. Nejprve vsunete tvarovku do potrubí, tak abyste viděli první gumový břit a mohli zkontrolovat, zda není jakkoli překroucený. Následně zatlačíte tvarovku do potrubí až k samotným nokům (lehké pootáčení tvarovkou usnadní vložení do trubky). Posledním krokem je důkladné zatlačení na tvarovku, tak že gumové břity zapadnou za noky (lehkým pootáčením a ohýbáním tvarovky nebo potrubí vřed a vzad docílíte snazšího – postupného zacvaknutí za noky). Ve chvíli, kdy tvarovku zacvaknete gumovými břity za noky je spoj hotový a těsný.

 Obrázek č.3_click

 1. Systém zavěste do připravených objímek odpovídajícího průměru. Objímky by měly být vždy umístěny co nejblíže u spojů.
 2. V případě, že se dostanete při instalaci systému do situace, kdy jeden ze spojů není možné nasadit pod přesným úhlem, musí být vždy zasunuty oba gumové břity uvnitř potrubí. Tento spoj následně nutné zajistit texy nebo nýty.

 

Výhody systému Lindab Safe Click

Největší výhodou systému Lindab Safe Click je snadné sestavení při dodržování montážních postů a jeho těsnost bez nutnosti použít jakákoli dodatečná těsnění (tmely, al. pásky). O tom, kolik času tento systém ušetří, je následující video.

Výše uvedené rozhodně ale neznamená, že systém Lindab Safe Click je cenově náročnější než zbývající systémy dostupné na trhu, které nejčastěji používají tvarovky bez gumového těsnění. V porovnání s dalšími způsoby kompletace vzduchotechnických rozvodů (tvarovky bez těsnění + páska či tmel a texy, tvarovky s těsněním a texy, čtyřhranné potrubí s přírubami) vyšel Lindab Safe Click nejlépe nejen z hlediska dosažené třídy těsnosti, nejmenších naměřených úniků vzduchu, ale především nejlépe v celkovém cenovém koeficientu, který zohledňuje ceny samotných komponentů, časové náročnosti montáže a nutnosti použít další spojovací materiál.

Zapůjčení kleští zdarma a zpracování cenové nabídky dle projektu

V případě, že na našem internetovém obchodě objednáte systém Lindab Safe Click za více než 15.000,- Kč bez DPH 21%, zapůjčíme Vám kleště zdarma. Stejně tak jsme připraveni Vám zpracovat cenovou nabídku dle existujícího výkazu výměr (soupisky materiálu).

_

VZT potrubí Lindab Safe Click - systém s certifikací TÜV

Společnost Lindab, se už roky snaží propagovat projektování a používání úsporných systémů rozvodu vzduchu. Konkrétně se jedná o kruhové potrubí a tvarovky s dvojitým těsněním Lindab Safe a Lindab Safe Click. Důvodem je úspora nákladů jak při provozu systému (hlavně díky vyšší těsnosti a nízké tlakové ztrátě), tak při montáži (díky rychlejší montáži prvků, nižší hmotnosti systému a celkově menší ploše povrchu rozvodů).

TÜV otestoval pět vzduchotechnických systémů a zdokumentoval výhody různých variant.
TÜV sledoval montáž pěti vzduchotechnických systémů, které také otestoval. Výsledky následně porovnal mimo jiné z hlediska nákladů, těsnosti a montáže. Výsledky testu přehledně dokumentují přednosti, které využijete, rozhodnete-li se pro systém Lindab Safe Click​ (viz obrázek).

Výhody při montáži
Lindab Safe Click nabízí při montáži celou řadu výhod. Usnadní vám zhotovení těsné soustavy, protože vzduchotechnický systém se montuje jednoduše a rychle, prostým zacvakáváním. Instalatéři se těší z lepších pracovních podmínek a snadná montáž jim šetří čas.

• Rychlejší sestavení
• Snadná montáž, zejména při horší prostorové dostupnosti
• Lepší ergonomie
• Snadnější sestavení a jednoduché nastavení
• Kompatibilita s ostatními zařízeními Lindab a jinými systémy na trhu

V níže uvedené tabulce jsou porovnány nejpoužívanější systémy VZT rozvodů 

1. řádek - Lindab Safe Click (použití kleští)
2. řádek - Lindab Safe (tvarovky s gumovým břitem)
3. řádek - Tvarovky bez gumového břitu + lepící páska
4. řádek - Tvarovky bez gumového břitu + tmel
5. řádek - Čtyřhranné potrubí  

SAFE CLICK ceny

Z výše uvedeného je zřejmé, že systém Lindab Safe Click přináší úspory při montáži a zároveň umožňuje dosažení nejvyšší třídy těsnosti z porovnávaných způsobů montáže.

 Z tohoto důvodu nabízíme na našem e-shopu pouze tvarovky a potrubí Lindab, tak abychom Vám dokázali zaručit maximální kvalitu dodávaných komponentů. Zároveň Vám ke každé objednávce nad 20.000,- Kč bez DPH 21% zapůjčíme bezplatně klikovací kleště na dobu 21 dnů.

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem