Neplýtvejte energií - utěsněte vzduchové systémy

VZDUCHOTĚSNOST VZT SYSTÉMŮ

Při výběru vzduchotechnických jednotek, ventilátorů a komponentů zpravidla věnujeme pozornost nejen jejich výkonnostním charakteristikám, ale v neposlední řadě i jejich energetické náročnosti. Někteří uživatelé však často opomíjejí ztráty, které mohou nastat při dopravě vzduchu od pečlivě vybraného zdroje na požadované místo.  Dopravu vzduchu zajišťují nejčastěji různé druhy vzduchotechnického potrubí. Ať už je však volba vzduchotechnického potrubí jakákoliv, jedním z hlavních parametrů jeho výběru by měla být i jeho těsnost. Netěsnosti vzduchotechnického potrubí mohou mít různé příčiny. Jejich jmenovatel je ovšem společný - vyšší náklady. 

Jako ve všech průmyslových odvětvích, tak se i ve vzduchotechnice neustále zvyšují požadavky na úsporu energie. ​Pokud budeme vycházet ze zdroje produkujícího potřebné vzduchové množství pro konkrétní VZT systém, můžeme tuto úsporu definovat jako požadavek na snížení výkonu ventilátoru, který je zapotřebí k dopravě požadovaného množství vzduchu. Kromě vývoje ventilátorů samotných, je tento požadavek spojen i s ostatními parametry vzduchotechnických rozvodů. Snížení potřebného výkonu ventilátoru a zachování shodného vzduchového množství lze dosáhnout i snížením tlakových ztrát potrubí, v kombinaci se snížením množství unikajícího vzduchu.

Každý unikající vzduch z trasy vzduchotechnického potrubí znamená velké plýtvání dopravovaným nebo již upraveným vzduchem. Ventilátor musí do trasy dodat přiměřeně vyšší množství vzduchu tak, aby byl splněn požadavek na množství vzduchu na konci trasy. Ventilátor tedy musí vynaložit na dopravu vzduchu vyšší výkon. V krajním případě musí zákazník pořídit silnější ventilátor, čímž se výrazně zvyšují pořizovací náklady zařízení. Z důvodu vyšších nároků kladených na ventilátor se však zvyšují i náklady provozní.

Například při míře úniku vzduchu ve výši 6% je přibližný požadavek na výkon ventilátoru vyšší až o 12%! S novými systémy moderních těsných VZT potrubí přitom lze realizovat trasu vzduchotechniky s mírou úniku vzduchu ve výši ≤ 2 %,

Využijte tedy při instalaci vaší vzduchotechniky úspory energie díky využití těsnějšího vzduchotechnického potrubí. Zabráníte tím zvýšeným požadavkům na ostatní komponenty VZT rozvodů a vyhnete se nadbytečným pořizovacím i provozním nákladům.

Vybírejte proto vždy potrubí s gumovým těsněním, které je dostupné v naší sekci SPIRO potrubí.